วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความสำเร็จ เมื่อมองจากที่ไกล คือ "ความฝัน"
เมื่อเดินเข้าไปใกล้จะเปลี่ยนเป็น "เป้าหมาย"
และเมื่อมาอยู่ในมือเรา เรียกว่า "ความสุข"
           ทุกคนล้วนมี "ความฝัน" เป็นของตัวเองทั้งนั้น แต่ไม่ว่าจะฝันถึงอะไรก็ตาม  ความฝันที่มีอยู่ก็คงจะสูญเปล่าถ้าฉันปล่อยความฝัน เป็นเพียงแค่ความฝัน หนทางสู่การเริ่มต้น คือ หยุดพูด และเริ่มลงมือทำ ถ้าหากยังล้มเหลวฉันถือว่าเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่ต้องเป็นการเริ่มต้นอย่างฉลาด  และการที่ได้มาซึ่งความสำเร็จ มันคือ "ความสุข" ที่แท้จริงของฉัน

1 ความคิดเห็น:

  1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตนาการขณะหลับก็เรียกว่า "ความฝัน" เหตุการณ์ที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเอง และยังไม่เกิดขึ้น เราเรียกว่า "ความฝัน" เหมือนกันหรือเปล่า ถ้าใช่ ก็แสดงว่า ฝันของเรามีทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ และนั้นก็ย่อมส่งผลไปถึง "เป้าหมาย" และ "ความสุข" ที่เราจะได้รับในอนาคตด้วยเช่นกัน

    ตอบลบ